Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği

Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği

Enfeksiyon kontrol yönetmeliği, Genel açıklama olarak yataklı tedavi yapılan hastaneler ile ilişkili olarak gelişen hastalıkları önlemek amaçlı yapılan yönetmelik çeşididir. Bu enfeksiyon ile oluşmuş sorunların belirlenmesi, çözülmesine dair esasların belirlenmesi, gerekli görüldüğü takdirde üst mercilere taşınmasını sağlamayı amaç edinmiştir. Bu yönetmelikler tüm kamu kurum ve kuruluşlarını ve özel sektörde ne kadar yataklı hastahane varsa hepsini kapsamaktadır. Bu kurumlarda ki en üst yöneticiler yönetmeliklerin uygulanıp uygulanmadığını test ederler, üniversite hastaneleri ise dekanlıkları, özel hastaneler veya kamu hastaneleri ise başhekimlik bakmaktadır.

Eğer hastanelerde enfeksiyon belirmiş ise bu konuyla ilgilenecek komite kurulması kararı alınmalıdır, hastalığın kontrolü, çözümü, işleyişi hakkında bütün yönetimi bu komite üstlenir. Bu komitede ki uzman kişileri başhekimler veya dekanlar seçmektedir. Oluşabilecek herhangi bir enfeksiyon riskinde komitede görevli olacak enfeksiyon kontrol hekimi, enfeksiyon kontrol hemşiresi, enfeksiyon kontrol ekibi ve enfeksiyon eczanesinden oluşurlar, enfeksiyon hekimi, enfeksiyon komitesi kararına göre hastane de kurulacak düzeni tanımlar. Enfeksiyon kontrol hemşiresi ise komitenin verdiği kararları yerine getirilmesinde görev alır. Enfeksiyon kontrol ekibi ise hemşireler ve doktorlardan oluşan grubun tamamını kapsamaktadır. Yataklı hastanelerde kurulan eczane ihtiyacını karşılama amaç edinilir.

Enfeksiyon ekibini oluşturan üyeler ise şu şekilde oluşmaktadır, yönetici bir başhekim yardımcısı veya dekan yardımcısı görevlendirir. Enfeksiyon hangi konuda belirmiş ise o konunun uzmanı olan bir hekim görevlendirilir. Daha çok dahiliye (iç hastalıkları) uzmanı görevlendirilmektedir. Hastalık cerrahi müdahaleler içeriyorsa genel cerrah görev alabilmektedir. Geri kalan üyeler ise, laboratuvar temsilcisi, başhemşire veya hemşireler müdürü, enfeksiyon kontrol hekimi, enfeksiyon kontrol hemşiresi, eczane sorumlu olan kişi, hastane müdürü.

Daha çok bu komite üyeleri hastanelerde oluşabilecek enfeksiyon riskleri hakkında bilgi sahibi olan uzmanlar arasından seçilir. Başhekim gerek görürse diğer kliniklerin şeflerine de danışarak bilgi alabilir. Bütün yataklı hastanelerde enfeksiyon komitesi oluşturulması zorunludur. 200 yataktan az olan hastahanelerde komite oluşturulamıyorsa 24 saat boyunca görev alabilecek enfeksiyon kontrol hemşireleri bulunmak zorundadır. Enfeksiyon kontrol komiteleri teknik araç gereç bakımından ve tıbbi malzemeler konusunda donanımlı olmaları zorunludur. Enfeksiyon kontrol komitesi en üst karar veren mercidir ve düzenli olarak yılda 3 defa toplanmaları gerekmektedir. Komite üyeleri 3 yıllığına göreve gelirler, her 3 yılda bir tekrar komite üyeleri seçilir. Herhangi bir olağanüstü hal durumunda komite, üyelerin isteği üzerine veya başhekimin isteği ile toplanabilmekte. Kararlar ise üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylar aynı olur ise başkanın taraf olduğu karar kabul edilir.

Bu komite tamamen bilimsel gerçekler ışığında hareket etmek zorundadır. Uluslararası kullanılan enfeksiyon kontrol yönetmeliğini uygulamak zorundadırlar. Hastane personeli de enfeksiyon konusunda bilgilendirilmelidir. Eğer ki herhangi bir enfeksiyon belirtisi gözlemlenen bölüm veya hastahanenin herhangi bir bölümüne hasta alımının durdurulması şarttır. Her 3 ayda bir hastahanede enfeksiyon riskinin olup olmadığına dair raporlar hazırlanmalı ve başhekimliğe sunulmalıdır.
Son Güncelleme : 03.05.2021 02:52:11
Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Viral Enfeksiyon Nedir
Viral Enfeksiyon Nedir
Viral Enfeksiyon Nedir, Virüslerin çeşitli tipleri tarafından oluşturulan hastalıklara verilen genel addır. Bu virüsler soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara neden olduğu gibi AIDS gibi ciddi hastalıkların oluşmasına da neden olmaktadır.Başlıca vir...
Kanda Enfeksiyon Neden Olur
Kanda Enfeksiyon Neden Olur
Kanda enfeksiyon neden olur, Kanda enfeksiyon, olmasının anlamı vücudumuza giren küçük mikroorganizmaların (bakteri, virüs, mantar) vücudumuzda çoğaldığı ve hastalık yapıcı ortamın olduğu anlamını taşımaktadır. Bahsedilen hastalık yapıcı mikroorgan...
Enfeksiyon Belirtileri
Enfeksiyon Belirtileri
Enfeksiyon belirtileri, mikroorganizmalar, çeşitli organlarda hastalık yaptıkları için vücutta farklı belirtiler gösterir. Aynı hastalık kişiden kişiye değişen belirtiler gösterebilmektedir.Prodrom (başlangıç) belirtileri: Kuluçka döneminin bitiminde...
İdrar Yolu Enfeksiyonu Adeti Geciktirirmi
İdrar Yolu Enfeksiyonu Adeti Geciktirirmi
İdrar Yolu İltihabı Adeti Geciktirir mi, Adet gecikmesi genellikle hormonol nedenlere ve hamilelik durumuna bağlıdır ancak idrar yollarındaki iltihaplanma da adet gecikmesi nedenleri arasında sayılmaktadır.Her beş kadından birinin başına hayati boyun...
Bebeklerde Kanda Enfeksiyon
Bebeklerde Kanda Enfeksiyon
Bebeklerde kanda enfeksiyon, vücuda giren mikroorganizmaların çoğaldığı ve hastalığa karşı ortam hazırlamasıdır. Bu mikroorganizmalar bebeklere ciddi zararlar. Bebeklerde kanda enfeksiyon olup olmadığını kan testinde CRP denilen parametrenin yapılmas...
Geçmeyen Boğaz Enfeksiyonu
Geçmeyen Boğaz Enfeksiyonu
Geçmeyen Boğaz Enfeksiyonu, aslında ihmal edilmesi durumunda tehlikeli olabiliyor. Geçmeyen bir boğaz enfeksiyonunuz ve buna bağlı olarak boğaz ağrınız varsa bu rahatsızlık artık kronikleşmiş bir duruma geldiğinin tam anlamıyla göstergesidir. Bu duru...
Yenidoğan Enfeksiyonları
Yenidoğan Enfeksiyonları
Yeni doğan enfeksiyonları, yeni doğanlarda vücutta enfeksiyon oranının artması CRP' nin yükselmesidir. Yeni doğan bebekler anne karnında iken sarıldıkları zarlar sıvı kütlesi sayesinde enfeksiyon ve diğer dışardan gelebilecek zararlı koşullara karşı ...
Sünnet Sonrası Enfeksiyon
Sünnet Sonrası Enfeksiyon
Sünnet, Gerek dini olarak, gerek ananevi olarak, gerek tıbbi olarak yapılan cerrahi bir müdahaledir. Halen eskilerden gelen geleneksel adetler nedeni ile sünnetin bir cerrahi müdahale olduğunun farkına varılamamaktadır. Doktorların kesin bir kanısı o...
Vücuttaki Enfeksiyon
Vücuttaki Enfeksiyon
Vücuttaki Enfeksiyon, bir insandan, bir hayvandan, yediğiniz herhangi bir yiyecekten veya temas ettiğiniz herhangi bir cisimden bulaşan bir hastalık olarak açıklayabiliriz. Yani bulaşıcı bir hastalığın insan bedeninde yer yapması vücuttaki enfeksiyon...
Ameliyat Sonrası Enfeksiyon
Ameliyat Sonrası Enfeksiyon
Ameliyat sonrası enfeksiyon, Cerrahi olarak hastalıklı dokunun vücuttan kesilip alınması işlemidir, hasta ayakta tutularak veya hasta yatar pozisyonda ameliyat yapılabilir. Lokal anestezi veya genel anestezi diye yapılmaktadır. Genellikle ağır hastal...
Penis Enfeksiyonu
Penis Enfeksiyonu
Penis enfeksiyonu, çeşitli nedenlerden dolayı idrar yollarında oluşan iltihaplanma olarak tanımlanır. Penis enfeksiyonları sık sık rastlanan bir hastalık türüdür. Her yıl olarak milyonlarca insan bu hastalıktan şikayetçidir. Penis enfeksiyonların ted...
Kanda Enfeksiyon Bulunması
Kanda Enfeksiyon Bulunması
Kanda enfeksiyon bulunması, bir mikrobun kanda, diğer vücut sıvılarında veya dokularında çoğalması sonucu meydana gelen hastalıktır. Bakteri, virüs ve diğer mikrop türlerinden bulaşır. Bu mikroplar kan yoluyla birden fazla organlara yayılarak organla...

 

Viral Enfeksiyon Nedir
Kanda Enfeksiyon Neden Olur
Enfeksiyon Belirtileri
İdrar Yolu Enfeksiyonu Adeti Geciktirirmi
Bebeklerde Kanda Enfeksiyon
Geçmeyen Boğaz Enfeksiyonu
Yenidoğan Enfeksiyonları
Sünnet Sonrası Enfeksiyon
Vücuttaki Enfeksiyon
Ameliyat Sonrası Enfeksiyon
Penis Enfeksiyonu
Kanda Enfeksiyon Bulunması
Mide Enfeksiyonu
Göz Enfeksiyonu Belirtileri
Bacakta Enfeksiyon
Bakteriyel Enfeksiyon
Bebeklerde Enfeksiyon
Bebeklerde Göz Enfeksiyonu
İdrar Yolu Enfeksiyonu Mide Bulantısı Yaparmı
Bebeklerde Viral Enfeksiyon
Enfeksiyon Zinciri
Çocuklarda Boğaz Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir
Akut Enfeksiyon
Ayakta Enfeksiyon
Yumuşak Doku Enfeksiyonu
Enfeksiyon Hemşirelik Bakım Planı
Gribal Enfeksiyon
Enfeksiyon Testi
Yaranın Enfeksiyon Kapması
Çocuklarda Bağırsak Enfeksiyonu
Popüler İçerik
Mide Enfeksiyonu
Mide Enfeksiyonu
Mide Enfeksiyonu, genelde gastrit olarak bilinen mide rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlığın ortak olan özellikleri ise mide astarının iltihaplanması olan ...
Göz Enfeksiyonu Belirtileri
Göz Enfeksiyonu Belirtileri
Göz enfeksiyonu belirtileri, Gözde kızarıklık, sulanma, yanma, batma, şişme ve bazende çapaklanma olarak beliren insanın öz güvenini oldukça düşüren v...
Bacakta Enfeksiyon
Bacakta Enfeksiyon
Bacakta Enfeksiyon, genellikle bacağımızı bir yerlere carpmamız sonucu yada bacağımızda oluşan kesikler, yaralar sonucu bu kesik be yaraların mikrop k...
Bakteriyel Enfeksiyon
Bakteriyel Enfeksiyon
Bakteriyel enfeksiyon, Bakterilerin vücuda girmesi ile başlayan enfeksiyon türüdür. Bakteriler vücuda büyük çoğunlukla ağız yoluyla alınır, daha sonra...
Bebeklerde Enfeksiyon
Bebeklerde Enfeksiyon
Bebeklerde enfeksiyon, Bebeklerde ve çocuklarda sebebi belirlenemeyen ateş çoğu zaman virüslere bağlı olarak gelişir. Ayrıca bu tür bakteri hayati teh...
Bebeklerde Göz Enfeksiyonu
Bebeklerde Göz Enfeksiyonu
Bebeklerde göz enfeksiyonu, oldukça sık rastlanılan bir durumdur. Doğum esnasında doğum kanalından çocuğun gözlerine bakteri veya virüs bulaşabilir. B...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Viral Enfeksiyon Nedir
Kanda Enfeksiyon Neden Olur
Enfeksiyon Belirtileri
İdrar Yolu Enfeksiyonu Adeti Geciktirirmi
Bebeklerde Kanda Enfeksiyon
Selölit Enfeksiyonuna Buz Koyulurmu Ne Gibi Tedavi Uygulamalıyız
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Selölit Enfeksiyonuna Buz Koyulurmu Ne Gibi Tedavi Uygulamalıyız
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022