Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği
15 Mayıs 2024

Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği

Enfeksiyon kontrol yönetmeliği, Genel açıklama olarak yataklı tedavi yapılan hastaneler ile ilişkili olarak gelişen hastalıkları önlemek amaçlı yapılan yönetmelik çeşididir. Bu enfeksiyon ile oluşmuş sorunların belirlenmesi, çözülmesine dair esasların belirlenmesi, gerekli görüldüğü takdirde üst mercilere taşınmasını sağlamayı amaç edinmiştir. Bu yönetmelikler tüm kamu kurum ve kuruluşlarını ve özel sektörde ne kadar yataklı hastane varsa hepsini kapsamaktadır. Bu kurumlardaki en üst yöneticiler yönetmeliklerin uygulanıp uygulanmadığını test ederler, üniversite hastaneleri ise dekanlıkları, özel hastaneler veya kamu hastaneleri ise başhekimlik bakmaktadır.

Eğer hastanelerde enfeksiyon belirmiş ise bu konuyla ilgilenecek komite kurulması kararı alınmalıdır, hastalığın kontrolü, çözümü, işleyişi hakkında bütün yönetimi bu komite üstlenir. Bu komitedeki Uzman kişileri başhekimler veya dekanlar seçmektedir. Oluşabilecek herhangi bir enfeksiyon riskinde komitede görevli olacak enfeksiyon kontrol hekimi, enfeksiyon kontrol hemşiresi, enfeksiyon kontrol ekibi ve enfeksiyon eczanesinden oluşurlar, enfeksiyon hekimi, enfeksiyon komitesi kararına göre hastane de kurulacak düzeni tanımlar. Enfeksiyon kontrol hemşiresi ise komitenin verdiği kararları yerine getirilmesinde görev alır. Enfeksiyon kontrol ekibi ise hemşireler ve doktorlardan oluşan grubun tamamını kapsamaktadır. Yataklı hastanelerde kurulan eczane ihtiyacını karşılama amaç edinilir.

Enfeksiyon ekibini oluşturan üyeler ise şu şekilde oluşmaktadır, yönetici bir başhekim yardımcısı veya dekan yardımcısı görevlendirir. Enfeksiyon hangi konuda belirmiş ise o konunun uzmanı olan bir hekim görevlendirilir. Daha çok dahiliye (İç hastalıkları) uzmanı görevlendirilmektedir. Hastalık cerrahi müdahaleler içeriyorsa genel cerrah görev alabilmektedir. Geri kalan üyeler ise laboratuvar temsilcisi, başhemşire veya hemşireler müdürü, enfeksiyon kontrol hekimi, enfeksiyon kontrol hemşiresi, eczane sorumlu olan kişi, hastane müdürü.

Daha çok bu komite üyeleri hastanelerde oluşabilecek enfeksiyon riskleri hakkında bilgi sahibi olan uzmanlar arasından seçilir. Başhekim gerek görürse diğer kliniklerin şeflerine de danışarak bilgi alabilir. Bütün yataklı hastanelerde enfeksiyon komitesi oluşturulması zorunludur. 200 yataktan az olan hastanelerde komite oluşturulamıyorsa 24 saat boyunca görev alabilecek enfeksiyon kontrol hemşireleri bulunmak zorundadır. Enfeksiyon kontrol komiteleri teknik araç gereç bakımından ve tıbbi malzemeler konusunda donanımlı olmaları zorunludur. Enfeksiyon kontrol komitesi en üst karar veren mercidir ve düzenli olarak yılda 3 defa toplanmaları gerekmektedir. Komite üyeleri 3 yıllığına göreve gelirler, her 3 yılda bir tekrar komite üyeleri seçilir. Herhangi bir olağanüstü hal durumunda komite, üyelerin isteği üzerine veya başhekimin isteği ile toplanabilmekte. Kararlar ise üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylar aynı olur ise başkanın taraf olduğu karar kabul edilir.

Bu komite tamamen bilimsel gerçekler ışığında hareket etmek zorundadır. Uluslararası kullanılan enfeksiyon kontrol yönetmeliğini uygulamak zorundadırlar. Hastane personeli de enfeksiyon konusunda bilgilendirilmelidir. Eğer ki herhangi bir enfeksiyon belirtisi gözlemlenen bölüm veya hastanenin herhangi bir bölümüne hasta alımının durdurulması şarttır. Her 3 ayda bir hastanede enfeksiyon riskinin olup olmadığına dair raporlar hazırlanmalı ve başhekimliğe sunulmalıdır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Gribal Enfeksiyon Tedavisi

Gribal Enfeksiyon Tedavisi

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Gebelikte Enfeksiyon Belirtileri ve Tedavisi

Gebelikte Enfeksiyon Belirtileri ve Tedavisi

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu

Enfeksiyon Zinciri Belirtileri ve Tedavisi

Enfeksiyon Zinciri Belirtileri ve Tedavisi

Enfeksiyon Çayı Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Enfeksiyon Çayı Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Penis Enfeksiyonu Belirtileri ve Tedavisi

Penis Enfeksiyonu Belirtileri ve Tedavisi

Viral Enfeksiyon Belirtileri

Viral Enfeksiyon Belirtileri

Gebelikte İdrar Yolu Enfeksiyonu

Gebelikte İdrar Yolu Enfeksiyonu

Boğaz Enfeksiyonu Bitkisel Tedavi

Boğaz Enfeksiyonu Bitkisel Tedavi

Nozokomiyal Enfeksiyon Belirtileri ve Tedavisi

Nozokomiyal Enfeksiyon Belirtileri ve Tedavisi

Ayakta Enfeksiyon Belirtileri ve Tedavisi

Ayakta Enfeksiyon Belirtileri ve Tedavisi

Kanda Enfeksiyon Belirtileri

Kanda Enfeksiyon Belirtileri